Portfolios

Vleermuistorens Euverem

In het kader van een herontwikkelingsproject van een recreatiepark in Gulpen, Zuid-Limburg, zijn afgelopen maand twee vleermuistorens gerealiseerd.

Vanwege geplande werkzaamheden, diende in het kader van de Wet natuurbescherming maatregelen genomen te worden voor vleermuizen. Een passende en duurzame oplossing was het realiseren van twee vleermuistorens. De vleermuistorens hebben zowel een esthetische als ecologische meerwaarde voor de openbare ruimte, twee vliegen in één klap.

In opdracht van Qurios en Platform Allround hebben 2by4-architects en Faunus Nature Creations deze unieke vleermuistorens ontworpen. Het ontwerp past qua uiterlijk bij de toekomstige recreatiewoningen zonder dat er afbreuk is gedaan aan de ecologische vereisten.

De torens van 4,5 meter hoogte zijn vervaardigd uit verschillende materialen en hebben een grote hoeveelheid aan verblijfplaatsen, waardoor een groot aantal microklimaten ontstaan. De vleermuistorens zijn ontwikkeld als kraam-, zomer-, paar- en winterverblijf voor gewone dwergvleermuizen, maar uiteraard zijn ook andere soorten vleermuizen van harte welkom.

Het plaatsen van een vleermuistoren is een duurzame oplossing en past perfect bij de toekomstige duurzame vakantiewoningen.

Portfolio details