Daken worden steeds interessanter om waarde voor biodiversiteit te creëren. Tegenwoordig is het niet meer ongebruikelijk om een sedumdak of kruidendak aan te leggen. Sedumdaken hebben echter maar een kleine bijdrage voor de biodiversiteit, terwijl kruidendaken wel een goede bijdrage kunnen leveren. Maar daken hebben echter meer potentie en dan vooral de grote daken van kantoren en industrie.

In Nederland broedt inmiddels meer dan 20% van de scholeksters op het dak. Het aantal vogelsoorten dat in Nederland op daken broedt is echter beperkt, terwijl er wereldwijd vele tientallen soorten vogels zijn die op daken broeden. Er zijn alleen al in Duitsland, Zwitserland en Groot Brittannië meerdere groene daken waar o.a. succesvol veldleeuweriken, kuifleeuweriken, tapuiten, rode patrijzen en kieviten broeden. Ook in Nederland kunnen de grotere daken nieuw broedgebied vormen voor kieviten, tapuiten en andere vogels.

Faunus Nature Creations zet zich in voor betere groene daken voor meer vogels en introduceert het concept Rooftop Reserves. Het ontwikkelen van een succesvolle Rooftop Reserve is geen standaard concept, maar vraagt maatwerk door specialisten omdat iedere locatie, dakconstructie en ecologie van een soort anders is. Ons team van ecologen, ontwerpers en bouwkundigen werken daarom nauw samen om van zoveel mogelijk daken een succesvol dakreservaat te maken.

Het is natuurlijk fantastisch als straks de daken van kantoren en andere grote gebouwen succesvol broedgebied gaan vormen voor onze kieviten, veldleeuweriken en andere vogelsoorten.

The Sky is the Limit!

Bent u geïnteresseerd in een Rooftop Reserve? Neem vrijblijvend contact met ons op. We bekijken graag samen welke mogelijkheden er zijn.