Berichten

ECOlumns in Nationaal Park Białowieża, Polen

In opdracht van de Bierbrouwerij Żubr/Kompania Piwowarska en de The Mammal Research Institute zijn afgelopen jaar drie ECOlumns geplaatst in Białowieża, Polen. Waarom onze ECOlumns en hoe is deze samenwerking tot stand gekomen? Lees snel verder.

Wat begon als een tip van hun Nederlandse stagiair die bekend was met de faunavoorzieningen van Faunus Nature Creations, liep uit op een vruchtbare samenwerking. Ontwerp en realisatie van faunavoorzieningen zijn nog relatief nieuw in Polen. Dit kwam naar voren uit het kennismakingsgesprek met de Poolse geïnteresseerden. Met de ervaring en expertise van Faunus Nature Creations konden wij gehoor geven aan hun vraag. Er moesten namelijk drie vleermuistorens komen ter verrijking van de omgeving. Kijkend naar alle wensen en eisen bleek algauw onze ECOlumn de perfecte oplossing. De ECOlumns hebben als doel verblijf- en nestgelegenheid voor lokale vleermuizen en zangvogels. Met uiterste zorgvuldigheid zijn geschikte locaties aangewezen om goede aansluiting te vinden bij de omgeving.

Wij kijken terug op een prettige samenwerking en kijken uit naar een bezoekje aan National Park  Białowieża.

Faunus Nature Creations – Building for Biodiversity – let’s create something valuable!

Meer info ECOlumns: https://faunusnature.com/product/ecolumn/

ECOlumns in Białowieża National Park, Poland

On behalf of the Beer Brewery Żubr/Kompania Piwowarska and The Mammal Research Institute, three ECOlumns were placed in Białowieża, Poland last year. Why our ECOlumns and how did this collaboration happen? Read on quickly.

What started as a tip from their Dutch intern who was familiar with Faunus Nature Creations’ fauna facilities turned into a fruitful collaboration. Design and realization of fauna facilities are still relatively new in Poland. This emerged from the introductory meeting with the Polish interested parties. With the experience and expertise of Faunus Nature Creations, we were able to respond to their request. Three bat towers were needed to enrich the environment. Looking at all the wishes and requirements, our ECOlumn soon turned out to be the perfect solution. The ECOlumns aim to provide accommodation and nesting opportunities for local bats and songbirds. With great care, suitable locations were identified to ensure a good fit with the environment.

We look back on a very pleasant cooperation and look forward to visiting National Park Białowieża one day.

Faunus Nature Creations – Building for Biodiversity – let’s create something valuable!

More info ECOlumns: https://faunusnature.com/product/ecolumn/