Vakgebieden

Ontwerp

Veel faunavoorzieningen zijn standaard, maar regelmatig is maatwerk gewenst.

Er zijn drie redenen waarom maatwerk gewenst is, namelijk:

 • Locatiespecifieke eisen: Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aanbrengen van voorzieningen in oude of nieuwe gebouwen of passages in het kader van infrastructuur.
 • Soortspecifieke eisen: Veel diersoorten stellen specifieke eisen aan hun verblijfplaatsen, waardoor standaard voorzieningen onbruikbaar zijn. Voorbeelden zijn verblijfplaatsen van laatvlieger, dassenburchten en kraamkolonies grootoorvleermuizen.
 • Esthetisch ontwerp: Steeds vaker wordt gekozen voor een faunavoorziening die gezien mag worden. Een goed doordacht ontwerp is verfraaiing van de omgeving en heeft een duidelijke functie voor fauna. Denk hierbij aan faunatorens, vleermuistorens, insectenhotels etc.

De wensen van de opdrachtgever en de locatiemogelijkheden zijn de eerste uitgangspunten bij ieder project. Gezocht wordt naar een optimum waarbij functionaliteit niet uit het oog verloren wordt, maar de uitstraling ook van groot belang zijn. Daarbij speelt de omgeving een belangrijke rol in het ontwerpproces.

Om het beste resultaat te bereiken werken wij samen met verschillende deskundigen, zoals aannemers, architecten en soortenspecialisten.

Waarom Faunus Nature Creations?

 • Brede ecologische kennis en veel praktische ervaring;
 • Samenwerking met aannemers en constructeurs aan haalbare en praktische oplossingen;
 • Samenwerking met architecten aan passende en fraaie ontwerpen;
 • Samenwerking met verschillende soortbeschermingsorganisaties en soortspecialisten om de meest up-to-date kennis toe te passen;
 • Brede kennis van en ervaring met de Wet natuurbescherming;
 • Ruimte voor innovatie, nieuwe technieken en toepassingen om voorzieningen te verbeteren.

Voorbeelden van maatwerk en design

Hieronder staan een aantal voorbeelden van maatwerk en/ of design ontwerpen:

 • Verwerken van 70 gierzwaluwverblijven in dakranden van 7 flatgebouwen in Provincie Limburg;
 • Vleermuistoren in Boekelo voor verschillende soorten vleermuizen;
 • Ombouwen van mestkelder tot vleermuiskelder in Eibergen;
 • Landelijke vleermuistoren in Varsen;
 • Vleermuisvriendelijke gevelbetimmering;
 • Standaard vleermuistoren op maat gemaakt in Crailo.