Berichten

Wederom laatvlieger in Teesinktoren!

Na het succes in 2020 is in 2021 wederom een laatvlieger aangetroffen in de Teesinktoren. Afgelopen jaar was voor het eerst een laatvlieger in de toren aangetroffen, maar dat dit jaar deze bijzondere soort wéér is aangetroffen is des te bijzonderder! Het is niet bekend of het om hetzelfde dier gaat. Desalniettemin, zijn we erg blij zijn met deze bijzondere waarneming!

Uiteraard zijn er veiligheidsmaatregelen getroffen om de wintermonitoring veilig voor mens en dier uit te voeren. In verband met COVID-19 is voor ieder object waar wij wintertellingen uitvoeren de afweging gemaakt of deze voor één jaar overgeslagen konden worden. Voor een aantal objecten was dit niet mogelijk (bijv. door vervangen aanwezige meetapparatuur). Voor de objecten die bezocht zijn, zijn de strikte maatregelen gehanteerd die zijn opgesteld door het Rijk en De Zoogdiervereniging.

Teesinktoren (Boekelo)