Portfolios

Vleermuiskelder

Een oude mestkelder heeft in Eibergen een tweede leven gekregen. De mestkelder is verdeeld in kamers om extra microklimaten te creëren. De kelder is afgedekt met een laag grond om een stabiel binnenklimaat te verkrijgen. Op de mestkelder is een zomerhuisje gebouwd met spouwmuur en gevelbetimmering. Een poel is aangelegd om het aanbod in voedsel te vergroten. Bovendien is het terrein ingeplant met avond bloeiende planten die extra voedseldieren aan trekt.

De objecten worden gedurende vijf jaar gemonitord met de batdetector en in de winter visueel. Ook wordt er door middel van dataloggers onderzoek gedaan naar temperatuur en relatieve vochtigheid.

Het object is in 2016 gerealiseerd. Voorjaar 2017 zijn direct vleermuizen aangetroffen. Inmiddels worden zowel het bovengrondse- als het ondergrondse deel door meerdere gewone dwergvleermuizen en gewone grootoorvleermuizen gebruikt.


Portfolio details