Bij natuurinclusief ontwerpen en ontwikkelen van woonwijken, parken, bedrijventerreinen en andere gebieden is het belangrijk vooraf een aantal vragen te stellen, zoals: Welke soorten komen er in de omgeving voor? Welke soorten zijn te verwachten in het plangebied? Welke maatregelen zijn nodig om deze soorten te verleiden?

Als je in een project serieus een bijdrage wilt leveren aan de biodiversiteit dan is een goede voorbereiding noodzakelijk. Een goede voorbereiding start met de Kansenanalyse Biodiversiteit (KaB).

Bij de KaB worden meer dan 2500 soorten gescreend op geschiktheid voor het plangebied. Daarbij worden soorten geselecteerd die vallen in de volgende categorie├źn:

  • Beschermde soorten (Wet natuurbescherming)
  • Bedreigde soorten (Rode lijst)
  • Zeldzame soorten
  • Provinciale of gemeentelijke doelsoorten
  • Nutssoorten (nuttige soorten bij bijvoorbeeld bestrijding van plaagsoorten)
  • Charismatische soorten (soorten die mensen een extra beleving geven)

Voor de geselecteerde soorten worden praktisch toepasbare maatregelen uitgewerkt. Deze praktisch toepasbare maatregelen zijn handige handvatten voor bijvoorbeeld beleidsmakers, stedenbouwkundigen en landschapsontwerpers, maar zijn ook bruikbaar voor het verkrijgen van een NL Gebiedslabel, NL Terreinlabel of een BREEAM certificering.

Meer biodiversiteit bij uw project begint met de Kansenanalyse Biodiversiteit van Faunus Nature Creations. Interesse? Neem contact met ons op!