Vogels die in het stedelijk gebied voorkomen en afhankelijk zijn van bestaande bebouwing zijn o.a. huismus en gierzwlauw. Nesten van huismus en gierzwaluw zijn jaarrond beschermd. Deze soorten zijn zeer honkvast en erg afhankelijk van bebouwing en hun leefgebied. Voor vogels hebben we een aanbod aan verschillende voorzieningen, denk hierbij aan nestkasten of maatwerk objecten.