Ontwerpen

Prijs op aanvraag

Het bouwen van een goede en functionele faunavoorziening is een breedvoerige aangelegenheid. Enerzijds is er de verschillende regelgeving zoals Wet natuurbescherming, bestemmingsplannen, welstandnota’s, veiligheid. Anderzijds zijn er de ecologische vereisten van de gewenste soorten, zoals omgeving, microklimaat, materiaalgebruik. Uiteraard zijn er natuurlijk ook nog de eisen en wensen vanuit u als opdrachtgever. Al deze elementen komen terug in het ontwerpproces.

Lees verder

Description

Voor het ontwerpen en realiseren houden wij het volgende stappenplan aan.

Kennismaking: Elk project begint met een vrijblijvend gesprek. We bespreken uw wensen, ideeën en esthetische voorkeuren. Hierbij bezoeken we graag de locatie waar de voorziening gerealiseerd moet worden. Na uitleg over uw plannen, het budget en de planning doen wij u een passende offerte.

Offerte: U ontvangt van ons een offerte waarin benoemd staat welke fasen voor uw project van belang zijn. We omschrijven duidelijk wat we voor u zullen doen en welke producten daaruit komen met bijbehorende kosten.

Schetsontwerp: Op basis van de wensen en eisen uit het kennismakingsoverleg kan het ontwerpen beginnen. Door middel van één of meerdere schetsontwerpen laten wij onze ideeën voor het project zien. Het ontwerpen vindt plaats met een team dat bestaat uit een ontwerper, ecoloog en bouwkundige.

Voorlopig ontwerp: Wanneer u als opdrachtgever tevreden bent over het schetsontwerp werken wij deze verder uit met meerdere visualisaties tot een voorlopig ontwerp. Ook het voorlopig ontwerp nemen wij met u door.

Definitief ontwerp: In deze fase worden de puntjes op de “i” gezet en worden benodigde partijen zoals een constructeur bij het project betrokken.

Bouwaanvraag: Voor de grotere projecten is meestal een bouwaanvraag nodig. Wij verzorgen de omgevingsvergunning, de benodigde bouwkundige stukken voor deze aanvraag en zijn hierbij het aanspreekpunt namens de opdrachtgever.

Uitvoering: Wanneer de benodigde documenten verkregen zijn kan de realisatie beginnen. Faunus werkt bij voorkeur samen met een aantal ervaren bouwers op het gebied van faunavoorzieningen. Gedurende het bouwproces zorgt de betrokken ecoloog van Faunus voor de ecologische begeleiding van het bouwen, zodat de voorziening ook daadwerkelijk zo zal worden als deze bedoeld is. Aan het eind van het bouwproces vindt er met de opdrachtgever een oplevering plaats.

Heeft u interesse? Neem vrijblijvend contact met ons op.