Ontwerpen

Prijs op aanvraag

Ecologie is niet standaard en kan niet altijd zomaar in een hokje geplaatst worden. Maatwerk is dan nodig. Het bouwen van een goede en functionele faunavoorziening of het natuurinclusief inrichten van een plangebied is een complexe aangelegenheid. Hulp nodig bij natuurinclusief inrichten of grote maatwerk objecten? Zo gaan wij te werk!

Lees verder

Description

Ecologie is niet standaard en kan niet altijd zomaar in een hokje geplaatst worden. Maatwerk is dan nodig. Het bouwen van een goede en functionele faunavoorziening of het natuurinclusief inrichten van een plangebied is een complexe aangelegenheid.

Enerzijds bestaat er regelgeving zoals de Wet natuurbescherming, bestemmingsplannen, welstandsnota’s en veiligheid. Anderzijds zijn er de ecologische vereisten van de gewenste soorten, zoals omgeving, microklimaat en materiaalgebruik. Uiteraard zijn er natuurlijk ook nog de eisen en wensen vanuit u als initiatiefnemer. Al deze elementen worden meegenomen in het ontwerpproces. De volgende stappen worden genomen om uw project succesvol te laten verlopen.

Start

Elk project begint met een vrijblijvend gesprek. We bespreken uw wensen, ideeën en esthetische voorkeuren. Hierbij bezoeken we graag de locatie waar het project uitgevoerd moet worden. Na uitleg over uw plannen, het budget en de planning doen wij u een passende offerte.

Ontwerpen

Hierna kan het ontwerpen beginnen. Door middel van één of meerdere schetsontwerpen laten wij onze ideeën voor het project zien. Het ontwerpen vindt plaats met een team dat bestaat uit een (landschaps-)ontwerper en ecoloog en afhankelijk van de opdracht een bouwkundige. Na het schetsontwerp zal een voorlopig ontwerp en uiteindelijk een definitief ontwerp worden gemaakt.

Uitvoeren

Als het ontwerp definitief is kan gestart worden met de inrichting of bouw. Wij kunnen u hierin compleet ontzorgen en de realisatie op ons nemen. Aan het eind van het proces vindt er met de opdrachtgever een oplevering plaats.

Heeft u interesse? Neem vrijblijvend contact met ons op.