Berichten

Varsseveld is een faunatoren rijker

Het voormalige terrein van de zuivelfabriek Coberco in Varsseveld krijgt een nieuwe bestemming. De oude fabriek en alle bijbehorende gebouwen verdwijnen en in ruil daarvoor komen er nieuwe woningen, groenvoorzieningen en een supermarkt. Het terrein was sinds 2014 niet meer in gebruik, althans niet door mensen. Tijdens de ecologische onderzoeken is er ontdekt dat onder andere gewone dwergvleermuis wél gebruik maakte van dit terrein. Een massawinterverblijfplaats werd aangetroffen in één van de bijgebouwen die vroeger dienst deed als aardappelloods. Dit is één van de meest kwetsbare type verblijfplaatsen voor deze soort. Voordat de oude aardappelloods gesloopt kon worden is er in opdracht van Varsseveld Boterstraat B.V./tB Projects een nieuwe verblijfplaats voor deze vleermuizen ontworpen en gerealiseerd in de vorm van een faunatoren. De faunatoren is ontworpen door Faunus Nature Creations en de realisatie is uitgevoerd door Bouwbedrijf Gert Jansen B.V.

Deze faunatoren is speciaal ontworpen voor dit bouwproject en de vormgeving is helemaal afgestemd  aan de bouwstijl van de toekomstige wijk. Omdat de sloop van andere gebouwen op het terrein al druk aan de gang was, is de ruim 40 ton zware faunatoren elders op het terrein gebouwd. Vervolgens is de faunatoren met een kraan 50 meter verplaatst naar de definitieve plek. In de toekomst zal rondom de faunatoren een groene oase worden gecreëerd.

Een faunatoren die dienst gaat doen als massawinterverblijfplaats is iets unieks,  de faunatoren zal namelijk tijdens hele strenge winters vorstvrij moeten blijven. De toren is ontworpen op basis van ervaringen die Faunus heeft opgedaan met de ontwikkeling van andere vleermuistorens en waar onder andere met dataloggers gegevens zijn verzameld over temperatuur en luchtvochtigheid. Deze ervaringen en gegevens hebben gezorgd voor een unieke constructie die nog niet eerder op deze wijze is toegepast. Het principe is dat de vleermuizen als het ware dieper in de toren kunnen wegkruipen naar plekken waar de klimatologische omstandigheden stabieler zijn. Aan de buitenkant van de faunatoren zijn mogelijkheden gecreëerd voor gebouwbewonende vogels, zoals huismus, gierzwaluw en zwarte roodstaart. De komende vijf jaar zal NatuurInclusief de faunatoren monitoren om het succes van de toren vast te leggen Deze monitoring bestaat onder andere uit het uitvoeren van metingen naar klimatologische omstandigheden en naar de aanwezigheid van vleermuizen.