Berichten

EPR-kast als ecologische maatregel tegen eikenprocessierups bestrijding

Op verschillende locaties in Nederland hangen onze EPR-kasten als ecologische maatregel tegen eikenprocessierupsen. Natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups kunnen in deze kast hun onderdak vinden. De EPR-kast beschikt namelijk over twee aparte compartimenten, namelijk een ruimte voor mezen en een ruimte voor vleermuizen. Het vleermuiscompartiment is een speciale bolle kast dat onderdak biedt aan de juiste soorten vleermuizen die eikenprocessierupsen eten, zoals rosse vleermuis en gewone grootoorvleermuis.

In 2018 is in gemeente Westerveld (Drenthe) onderzoek gestart naar de effectiviteit van nestkasten en ecologisch beheer als natuurlijke bestrijding tegen eikenprocessierupsen. De proef bleek al snel een succes. Binnen een jaar zijn er 80% minder eikenprocessierups nesten aangetroffen. Daarnaast werd 90% van de nesten aangevreten door natuurlijke vijanden van de rups. Het is nog een lopend onderzoek maar de resultaten zijn al erg positief.

Naast nestkasten ophangen vergeet ook niet de beplanting in de omgeving mee te nemen. Een variatie aan kruiden en planten lokken natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups aan, zoals enerzijds sluipwespen, sluipvliegen, gaasvliegen en zweefvliegen en anderzijds koolmezen, pimpelmezen en diverse vleermuizen.

Meer informatie over de EPR-kast is te vinden in onze catalogus.

In het filmpje is te zien dat de  koolmees intensief gebruikt maakt van de EPR-kast in Geesteren.